úvodní » Základní škola


Pozvěte si planetárium do Vaší základní školy!

Programy pro základní školy

Naše výukové programy jsou určeny žákům 1. a 2. stupně jako rozšíření výuky přírodopisu, vlastivědy, biologie, zeměpisu, chemie a fyziky a předmětů věnujících se ochraně životního prostředí.

Návštěvu Mobilního planetária lze využít i jako zpestření konce školního roku, na den dětí, různé svátky či dny otevřených dveří.

V teplých měsících je pro akce s více než 100 účastníky možno využít promítání venku.

 

A) KRATŠÍ PROGRAM BEZ DOPROVODNÉHO PROGRAMU

- úvodní slovo lektora, projekce vybraného programu, dotazy žáků

- CENA: 50 Kč / žák

- cca 30 minut programu pro jednu skupinu žáků

- součástí je obdržení pracovních listů v elektronické podobě

- DOPRAVA

B) PROGRAM S INTERAKTIVNÍM VÝKLADEM LEKTORA

- součástí programu je diskuse a znalostní soutěž

- CENA: 60 Kč / žák

- program je na 1 vyučovací hodinu, dle časových možností natahujeme přes přestávku

- součástí je obdržení pracovních listů v elektronické podobě

- DOPRAVA

Jedinečnost výkladů

- Profesionální software:

s programy prolétneme hlubinami vesmíru a navštívíme i jiné planety.

- Unikátní ukázky:

 NASA a ESA nám poskytly jedinečné animace a záběry.

- Odbornost lektorů:

Od střídání dne a noci po relativitu.

Kolektivní člen České astronomické společnosti.

- Inspirující a motivující přístup:

 „Vědec není ten, kdo zná odpovědi, ale ten, kdo pokládá správné otázky.“

Více o našich filmech se dozvíte v sekci Naše filmy, kde si můžete přečíst i jejich recenze a podívat se na jejich ukázky.