úvodní » O nás


O nás

KDO JSME?


Mobilní planetárium je dynamicky se rozvíjející mezinárodní rodinná společnost, založená v roce 2012 v Ostravě panem Evženem Prožerinem jako první mobilní planetárium v České republice, tedy »planetárium, do kterého nemusíte chodit, ale které přijede k Vám«.

Naším hlavním lákadlem je digitální sférické kino umožňující filmový pohled v 360° úhlu, díky němuž přinášíme divákům velmi efektní audiovizuální představení, která jsou určena malým i velkým divákům, školám i široké veřejnosti. Jedná se nejen o výukové a dokumentární filmy, ale také o čistě zábavní atraktivní show s 3D efektem.
Představte si, že máme k dispozici projekční techniku, která má schopnost projekce na půlkulovou plochu, a diváci přitom sledují promítaný obraz vleže nad sebou a také po všech stranách nafukovací kupole. Tato přenosná planetární kupole nám slouží jako promítací plátno nejen pro projekci „umělé oblohy“, ale můžeme divákům během krátké chvíle demonstrovat také podmořský svět, lety do vesmíru či robotická vozítka na povrchu planety Mars. Vcítíte se s námi do kůže kosmonauta a můžete si představovat, jaké to je být ve stavu bez tíže, nebo jak z perspektivy člověka procházejícího se po Měsíci vypadá v dáli planeta Země.

Nabízíme možnost objednat si návštěvu Mobilního planetária a naší planetární kupole přímo na místo, kde si určíte, takže se každý den pohybujeme jinde, což v současnosti nemůže v Česku nabídnout žádné jiné planetárium nebo sférické kino. Jsme schopni přijet i do odlehlých regionů naší země, na louku i do lesa, všude tam, kde je přístup k elektrické síti a kde se sejde alespoň 40 diváků.
Od června 2012 je Mobilní planetárium členem Mezinárodní asociace planetárií (International Planetarium Society, Inc., Virginia USA) a v současné chvíli má v České republice pobočky celkem ve třech městech – v Praze, Brně a Ostravě, z nichž může vyjíždět v podstatě téměř do všech regionů Čech a Moravy.

 

VZDĚLÁVACÍ A EDUKAČNÍ ČINNOST


Naším dlouhodobým záměrem je hravou a zábavnou formou přispívat k popularizaci vzdělání v oblasti astronomických a přírodních věd, a to už v rámci předškolního vzdělávání. Ústřední činností Mobilního planetária je proto projekt „Planetárium do škol aneb pozvěte si do školy planetárium“, jehož cílem je využívat sférické promítání jako jedinečnou cestu k obohacení výuky přírodovědných i humanitních předmětů a rozšíření EVVO. 
Pomocí zážitků z efektních filmů vytvořených speciálně pro planetária a kupolová kina chceme podporovat u dětí a žáků zájem nejen o astronomické a přírodní vědy, oblast výzkumu vesmíru a neživé přírody, ale také zájem o její aktivní ochranu. Naše filmy nejsou pak všechny výlučně jen o hvězdách a vesmíru – zaměřujeme se obecně na všechny přírodní vědy, takže nabízíme např. film zabývající se vznikem života nebo možností vzniku života bez fotosyntézy.
Velkou výhodou tohoto projektu pro školy je, že se nemusí přemisťovat s žáky do kamenného planetária, ale program se uskuteční přímo v rámci rozvrhu v prostorách školy. My se přitom snažíme navštěvovat nejen školy ve velkých městech, ale také kupříkladu i jednotřídní školy a školky v odlehlejších částech země, tak aby i děti a žáci v regionech mimo hlavní kulturní centra mohli vidět a zažít to, co by jinak měli možnost pouze v kamenných planetáriích a hvězdárnách vzdálených často daleko od jejich bydliště. 
O oblíbenosti tohoto projektu a této nové a netradiční metodě výuky svědčí to, že během dvou a půl let naší působnosti jsme ukázali naše filmová představení už tisícům dětí a žáků. 

 

ZÁBAVNÍ A ZÁŽITKOVÉ AKCE


Našimi klienty nejsou pouze školy, ale účastníme se a podílíme se na vytváření programu i jiných akcí jako jsou např. dny dětí, Bambiriáda, dny otevřených dveří, letní tábory, firemní akce a večírky, oslavy narozenin, teambuildingové akce, festivaly, obecní slavnosti apd. Není pro nás problém přijet promítat do nemocnice, do domova důchodců, na louku či do lesa. Mobilní planetárium lze postavit v teplých měsících i venku.


PRO BONO AKTIVITY A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST


Mobilní planetárium si plně uvědomuje svou společenskou zodpovědnost, a proto se podílí i na podpoře spoluobčanů v tíživé životní situaci. Hlavní činností Mobilního planetária v oblasti společensky prospěšných projektů je podpora postižených a handicapovaných dětí i dospělých a dětí v dětských domovech. V letošním roce podporujeme konkrétně projekt Daruj hračku a věnujeme finanční prostředky také soukromým organizátorům sbírek na pomoc obětem válečného konfliktu na Ukrajině. Za nedílnou součást naší praxe považujeme poskytování našich služeb bezplatně pro osoby s handicapam a v nemocnicích. Při rozhodování o poskytnutí bezplatné návštěvy zohledňuje Mobilní planetárium zejména životní situaci žadatele o bezplatnou návštěvu Mobilního planetária.

 

NÁŠ TÝM


 Evžen Prožerin - otec myšlenky celého projektu, ředitel a "organizační vůdce" týmu​
Je původem z Ruska, kde je kosmonautika velmi populární a kde třeba i to nejmenší dítě ví, jak se jmenovali psi, kteří vyletěli do vesmíru. A tak není náhodou, že to byl právě on, kdo stál u zrodu celého projektu. Jde s nadsázkou říct, že dar pracovat s dětmi a poznat, co je pro ně zajímavé a co je baví, zdědil asi už po své mamince, která se celý život věnuje předškolnímu vzdělávání. S českou mládeží se dostal intenzivně do kontaktu už během svého pobytu v Českém Těšíně, kde působil jako dobrovolník v rámci Evropské dobrovolnické služby v občanském sdružení AVE a v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež STŘEP. Ve firmě se věnuje v současnosti hlavně organizačním otázkám a vytváření celého konceptu společnosti. Je to také on, kdo vytváří programový výběr filmových pořadů, které Mobilní planetárium nabídne.
 
Mgr. Anna Prožerina - marketing, komunikace a PR 
Studovala českou filologii a nejrůznější cizí jazyky na Univerzitě Palackého v Olomouci a Ostravské univerzitě v Ostravě, ale také na Univerzitě v Lipsku, na Jagellonské univerzitě v Krakově a na Puškinově institutu ruského jazyka v Moskvě. Anna je nadšený lingvista, mluví celkem šesti světovými jazyky. Předtím než začala pracovat pro Mobilní planetárium, věnovala se čtyři roky výuce cizích jazyků v soukromé sféře, a to především výuce angličtiny, polštiny a češtiny pro cizince. Vedla však také kurzy chorvatštiny a němčiny. Ve firmě se stará o marketing, PR a příjem objednávek. Vedle toho také překládá a zabývá se metodikou výuku češtiny pro cizince. Pro Mobilní planetárium přeložila z angličtiny filmy Dvě sklíčka aneb historie hvězdářství a Krtci – co je tam nahoře?
 
 

 

 
 

 

 
Mgr. Luděk Strašák Ph.D. (Mobilní planetárium Brno) - lektor
Vystudoval Fyziku (Mgr.) a Biofyziku (Ph. D.) na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Po studiích 10 let pracoval v Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně, kde dělal různé typy výzkumu: vliv externích fyzikálních polí na organismy, fyzikální chemii nebo fluorescenční mikroskopii na subjaderné úrovni. Má asi 15 impaktovaných publikací. Od roku 2006 působí jako redaktor Radia Proglas, kde má na starosti především pořady pro děti a mládež, ve kterých se snaží popularizovat vědu. 18 let vede v rámci svého občanského sdružení tábory pro školáky a zajišťuje pro ně program během celého roku. Pracuje jak s předškoláky, se školáky základních škol, tak i se středoškoláky. Kromě práce v Rádiu je hlavní náplní jeho času věda, především pak vše, co souvisí s fyzikou a biofyzikou. Kromě práce pro Mobilní planetárium se věnuje třeba také na částečný úvazek profesi učitele biofyziky a radiologie na VOŠZ zdravotní v Brně.
 
Mgr. Dagmar Metyšová (Mobilní planetárium Ostrava) - lektorka
Vystudovala biologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jelikož odjakživa milovala přírodu, odstěhovala se s mužem a dětmi po vysoké škole na deset let z města na venkov, kde se věnovala bio hospodaření. V současné době má tři děti a žije opět zpátky v rodné Ostravě, kde se jako jedna z prvních členů týmu Mobilního planetária podílela na jeho zpropagování v Moravskoslezském kraji. Vyniká při vedení programů s dětmi na mateřských školách, ale naplňuje ji i práce se staršími žáky na základních školách a na školách středních. Věnuje se celé řadě dalších aktivit jako např. zpěvu, turistice, ochraně přírody, batikování atp.
 
Libor Jícha - technická podpora
Jako otec tří dětí má velmi kladný vztah k dětem. Je zodpovědný za projekci představení a funguje jako technická podpora pro pobočky v Praze a v Brně. Setkáte se s ním především na venkovních projekcích Mobilního planetária - na nejrůznějších festivalech a obecních slavnostech, kde Mobilní planetárium vytváří zábavní program čistě formou projekcí filmů.