úvodní » O nás


O nás

KDO JSME?


Mobilní planetárium je dynamicky se rozvíjející mezinárodní rodinná společnost, založená v roce 2012 v Ostravě panem Evženem Prožerinem jako první mobilní planetárium v České republice, tedy »planetárium, do kterého nemusíte chodit, ale které přijede k Vám«.

Naším hlavním lákadlem je digitální sférické kino umožňující filmový pohled v 360° úhlu, díky němuž přinášíme divákům velmi efektní audiovizuální představení, která jsou určena malým i velkým divákům, školám i široké veřejnosti. Jedná se nejen o výukové a dokumentární filmy, ale také o čistě zábavní atraktivní show s 3D efektem.
Představte si, že máme k dispozici projekční techniku, která má schopnost projekce na půlkulovou plochu, a diváci přitom sledují promítaný obraz vleže nad sebou a také po všech stranách nafukovací kupole. Tato přenosná planetární kupole nám slouží jako promítací plátno nejen pro projekci „umělé oblohy“, ale můžeme divákům během krátké chvíle demonstrovat také podmořský svět, lety do vesmíru či robotická vozítka na povrchu planety Mars. Vcítíte se s námi do kůže kosmonauta a můžete si představovat, jaké to je být ve stavu bez tíže, nebo jak z perspektivy člověka procházejícího se po Měsíci vypadá v dáli planeta Země.

Nabízíme možnost objednat si návštěvu Mobilního planetária a naší planetární kupole přímo na místo, kde si určíte, takže se každý den pohybujeme jinde, což v současnosti nemůže v Česku nabídnout žádné jiné planetárium nebo sférické kino. Jsme schopni přijet i do odlehlých regionů naší země, na louku i do lesa, všude tam, kde je přístup k elektrické síti a kde se sejde alespoň 40 diváků.
Od června 2012 je Mobilní planetárium členem Mezinárodní asociace planetárií (International Planetarium Society, Inc., Virginia USA) a v současné chvíli má v České republice pobočky celkem ve čtyřech městech – v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové, z nichž může vyjíždět v podstatě téměř do všech regionů Čech, Moravy a Slezska.

VZDĚLÁVACÍ A EDUKAČNÍ ČINNOST


Naším dlouhodobým záměrem je hravou a zábavnou formou přispívat k popularizaci vzdělání v oblasti astronomických a přírodních věd, a to už v rámci předškolního vzdělávání. Ústřední činností Mobilního planetária je proto projekt „Planetárium do škol aneb pozvěte si do školy planetárium“, jehož cílem je využívat sférické promítání jako jedinečnou cestu k obohacení výuky přírodovědných i humanitních předmětů a rozšíření EVVO. 
Pomocí zážitků z efektních filmů vytvořených speciálně pro planetária a kupolová kina chceme podporovat u dětí a žáků zájem nejen o astronomické a přírodní vědy, oblast výzkumu vesmíru a neživé přírody, ale také zájem o její aktivní ochranu. Naše filmy nejsou pak všechny výlučně jen o hvězdách a vesmíru – zaměřujeme se obecně na všechny přírodní vědy, takže nabízíme např. film zabývající se vznikem života nebo možností vzniku života bez fotosyntézy.
Velkou výhodou tohoto projektu pro školy je, že se nemusí přemisťovat s žáky do kamenného planetária, ale program se uskuteční přímo v rámci rozvrhu v prostorách školy. My se přitom snažíme navštěvovat nejen školy ve velkých městech, ale také kupříkladu i jednotřídní školy a školky v odlehlejších částech země, tak aby i děti a žáci v regionech mimo hlavní kulturní centra mohli vidět a zažít to, co by jinak měli možnost pouze v kamenných planetáriích a hvězdárnách vzdálených často daleko od jejich bydliště. 
O oblíbenosti tohoto projektu a této nové a netradiční metodě výuky svědčí to, že během dvou a půl let naší působnosti jsme ukázali naše filmová představení už tisícům dětí a žáků. 

ZÁBAVNÍ A ZÁŽITKOVÉ AKCE


Našimi klienty nejsou pouze školy, ale účastníme se a podílíme se na vytváření programu i jiných akcí jako jsou např. dny dětí, Bambiriáda, dny otevřených dveří, letní tábory, firemní akce a večírky, oslavy narozenin, teambuildingové akce, festivaly, obecní slavnosti apd. Není pro nás problém přijet promítat do nemocnice, do domova důchodců, na louku či do lesa. Mobilní planetárium lze postavit v teplých měsících i venku.


PRO BONO AKTIVITY A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST


Mobilní planetárium si plně uvědomuje svou společenskou zodpovědnost, a proto se podílí i na podpoře spoluobčanů v tíživé životní situaci. Hlavní činností Mobilního planetária v oblasti společensky prospěšných projektů je podpora postižených a handicapovaných dětí i dospělých a dětí v dětských domovech. Za nedílnou součást naší praxe považujeme poskytování našich služeb osobám s handicapam a v nemocnicích za velmi výhodných podmínek nebo zdarma. Při rozhodování o poskytnutí bezplatné návštěvy zohledňuje Mobilní planetárium zejména životní situaci žadatele.

NÁŠ TÝM

Vladimír Kunz - pobočka Praha

 Studium: Katedra dokumentární tvorby FAMU, Praha

 Odbornost: popularizace vědy v jakékoliv věkové kategorii, historie objevů

Má za sebou tvorbu celé řady vzdělávacích pořadů pro děti a mládež pro Československou televizi (cykly Veda pro praxi a Perspektivy). Věnoval se dramaturgické práci na tiskovém oboru Ministerstva životního prostředí ČR a dále se podílel jako externí autor na tvorbě populárně vědeckého cyklu Teleskop, který se věnoval technice a přírodním vědám. Natáčel také pro Českou televizi vědecký magazín Vědník a později Popularis. Vladimír je neúnavný dříč a nadšenec popularizace vědy. Je jedním ze 43 držitelů čestné medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy udělovanou Akademií věd České republiky.

Zájmy: Kromě astronomie a kosmonautiky se poslední dobou věnuje vývoji a sporům kolem změn klimatu a jejich důsledků pro další existenci naší průmyslové civilizace. V té souvislosti sleduje se zájmem vývoj elektromobility a nástup elektromobilů do silniční dopravy. Jeho starou a velkou láskou je také železniční doprava.

 

 

 
 

 

 

Dr. Richard Štoudek - pobočka Brno

Studium: Ústav fyziky kondenzovaných látek, Přírodovědecká fakulta MU v Brně

Odbornost: fyzika, astronomie, chemie, biologie, odborník na optiku

Richard je nadšenec pro vědu a studium a baví jej nabyté vědomosti předávat dál. Spoustu let se pohyboval po akademické půdě, nejdříve jako student Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a později především jako vyučující a odborný asistent na Vysokém učení technickém v Brně. Během svého doktorského studia se věnoval tématu optická diagnostika poruch v křemíku. Výstupem jeho zájmu se stala disertační práce, kterou úspěšně obhájil a zakončil tak studium oboru fyzika kondenzovaných látek.

 Zájmy: Zajímá se o výživu. Ve volném čase se věnuje svým dvěma synům, chodí na výlety do přírody a umí upéct výborný (i poměrně zdravý) závin a kváskový chléb.

Dr. Luděk Strašák - pobočka Brno

Studium: Fyzika a biofyzika, Přírodovědecká fakulta MU v Brně
Odbornost: fyzika, biologie, chemie

Po studiích pracoval v Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně, kde se intenzivně věnoval vědeckému výzkumu. Je autorem asi 15 impaktovaných publikací. Nyní působí mimo jiné jako moderátor Rádia Proglas, kde má na starosti pořady pro děti a mládež, ve kterých popularizuje vědu. Hlavní náplní jeho času je věda a vše, co souvisí s fyzikou a biofyzikou. Kromě práce pro Mobilní planetárium se věnuje na částečný úvazek profesi učitele biofyziky a radiologie na VOŠZ v Brně.

Zájmy: V rámci svého občanského sdružení již řadu let vede tábory pro školáky a zajišťuje pro ně i program během celého roku. Věnuje se také divadlu a vystupuje s hudební skupinou Soumrak.

 

 

Evžen Prožerin - statutární ředitel Mobilního planetária, z. ú.

Je původem z Ruska, kde je kosmonautika velmi populární a kde třeba i to nejmenší dítě ví, jak se jmenovali psi, kteří vyletěli do vesmíru. A tak není náhodou, že to byl právě on, kdo stál u zrodu celého projektu. Dar pracovat s dětmi zdědil po své mamince, která se celý život věnuje předškolnímu vzdělávání. S českou mládeží se dostal intenzivně do kontaktu během svého pobytu v Českém Těšíně, kde působil jako dobrovolník v rámci Evropské dobrovolnické služby v občanském sdružení AVE a v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež STŘEP. Ve firmě se v současnosti věnuje hlavně organizačním otázkám a vytváření konceptu společnosti. Má na starosti programový výběr pořadů Mobilního planetária.

Zájmy: Zajímá se o vesmír a vše kolem něj. Baví ho práce s dětmi a mládeží. Volný čas nejradši tráví se svou ženou a jejich malou dcerkou.

  

 

Libor Jícha - technická podpora

Jako otec tří dětí má velmi kladný vztah k dětem. Je zodpovědný za projekci představení a funguje jako technická podpora pro pobočky v Praze a v Brně. Setkáte se s ním především na venkovních projekcích Mobilního planetária - na nejrůznějších festivalech a obecních slavnostech, kde Mobilní planetárium vytváří zábavní program čistě formou projekcí filmů.

Ivan Chrobok

 Studium: letecké konstrukce na SPŠ Praha, hydrogeologie, inženýrská geologie a geofyzika na Přírodovědecké fakultě UK Praha

Odbornost: aeronautika, geologie

   Ivan se rád podělí s bohatými životními a pracovními zkušenostmi, jako geolog a zástupce obchodní společnosti se ocitl v mnoha odlehlých „koutech“ naší planety. Prostřednictvím Mobilního planetária chce nové generaci předat nejenom informace o vesmíru a životě na naší planetě, ale i o lidstvu, které bylo a je součástí tohoto zázraku, a o jeho odpovědnosti k současnému stavu a budoucnosti zatím stále ještě krásné oběžnice našeho Slunce, planety Země…

 Zájmy: má rád plavání, lyžování, vodu, sport obecně – je aktivní jako softballový rozhodčí. Od dětství leží v knížkách, je přítelem dobré sci-fi, dobré hudby (napříč všemi žánry) a rád si zajde do divadla či na zajímavou výstavu. Hraje mariáš (čtyřku) a další karetní i stolní hry, u kterých je potřeba trochu namáhat hlavu a užívat fantazii. Život si neumí představit bez dobrého humoru.