úvodní » GDPR


GDPR

1. Společnost Mobilní planetárium z.ú., se sídlem Počernická 272/96, 108 00 Praha10-Malešice, Česká republika, zapsaná u v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 459, IČ: 052 07 380, zpracovává v případě obchodní komunikace ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

- jméno a příjmení;

- telefonický kontakt;

- emailový kontakt;

- pracovní příslušnost k organizaci, firmě či společnosti;

- název pracovní pozice.

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odpověď na organizační dotazy a odesílání obchodní korespondence a sdělení. Tyto osobní údaje budou společností Mobilní planetárium z.ú. uchovávány po dobu 3 let.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Mobilní planetárium z.ú. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Mobilní planetárium, Boleráz 409, 919 08 Boleráz, Slovenská republika.

4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě či objednávce;

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Praze 20/05/2018